NHỚ

NHỚ....TNTĐ.... Hôm trước đã hứa với các bạn TNTĐ sẽ bổ sung nốt một số ảnh tư liệu về hoạt động của tờ báo năm 1995.Mấy hôm vừa rồi tìm lại tập báo TNTĐ nhưng không tìm ra. Hiện nay chỉ có thư viện quốc gia là còn. Hôm bay bổ sung nốt một số ảnh đẻ các bạn làm tư liệu.
18/09/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018127368447
2 bình luận:
Nga Putin
15-09-2017, 19:32:45
Mot thoi vang son
Thi Nguyettam Pham
15-09-2017, 19:36:28
Toan la anh dep va quy, ghi dau mot thoi vang son cua su nghiep.
Hoàng Dự
Hoàng Dự
15-09-2017, 19:51:19
May còn giứ được. Thanks e

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *